+48 531295107

Ostatnie lata dynamicznego rozwoju naszej Spółki pokazały, że aplikacje mobilne to w Polsce przestrzeń do innowacji technologicznych. W ciągu ostatnich czterech lat stworzyliśmy ponad 120 aplikacji mobilnych. Zaczynaliśmy od kultury, turystyki i samorządów, a dziś skupiamy się na mobilnych programach lojalnościowych.

Koniec 2019 roku był dla nas podsumowaniem rozdziału rozwoju spółki i rozpoczęciem nowego etapu. W latach 2020 - 2021 będziemy realizować projekt „Technologia komunikacji i przetwarzania danych w systemach kasowych POS w oparciu o nasłuch bezpośredni oraz autorski protokół uniwersalnej komunikacji”. Jego główne założenie to możliwość budowy lojalnościowych aplikacji mobilnych, zarówno tych, które będą zintegrowane z dowolnym systemem kasowym, jak i takich, które nie będą wymagały integracji, jednak będą posiadały te same funkcje. Innowacja projektu kryje się jednak również w możliwości budowania aplikacji o wiele szybciej i taniej, ale bez różnic jakościowych względem konkurencji na rynku.

aplikacje mobilne, programy lojalnościowe

Realizacja tak złożonego projektu jest możliwa dzięki wsparciu branżowego inwestora YouNick Mint Sp. z o.o., który w ramach drugiej rundy finansowania wsparł QRtag finansowo. Było to możliwe dzięki projektowi Alfa Bridge realizowanemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ostatnie miesiące pokazują wielkie zainteresowanie lojalnościowymi aplikacjami mobilnym. Dofinansowanie naszej spółki w tej przestrzeni, połączone z projektem badawczo - rozwojowym oraz dużym doświadczeniem w tworzeniu aplikacji mobilnych pozwalają sądzić, że nasze ambicje o zdobyciu pozycji lidera na rynku aplikacji lojalnościowych zostaną zrealizowane.

logo QRTAG

QRTAG sp. z o.o.
ul. Potworowskiego 3/1
60-212 Poznań

NIP: 7831735647
REGON: 363401597
KRS: 0000595589

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 71.100zł wpłacony w całości


T. +48 531 295 107

E: office@qrtag.pl

ZAPRASZAMY:
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 16.00

© 2022 QRTAG / All Rights Reserved